Pierwszy dzień wizytacji - Bierzmowanie
W pierwszym dniu wizytacji Ks. Biskup Stanisław Salaterski odwiedził Księdza Prałata Stanisława Dziekana i Księdza Kanonika Henryka Franczyka, Siostry Karmelitanki, Rodzinę Bugnów i Cieślewiczów oraz poświęcił kaplicę przedpogrzebową na cmentarzu parafialnym i spotkał się z Radą Duszpasterską w salce na plebanii. Podczas wieczornej liturgi udzielił Sakramentu Bierzmowania 21 młodym ludziom.

Podczas poświęcenia kaplicy Ks. Biskup mówił o potrzebie i znaczeniu takiego miejsca dla wspólnoty parafialnej i rodzin żegnających swoich bliskich zmarłych. 
Na spotkaniu z członkami Rady Duszpasterskiej Ks. Biskup dziękował za zaangażowanie i wsparcie w pracy Księdza Proboszcza oraz pytał o sprawy związane z funkcjonowania wspólnoty parafialnej. 

Do młodzieży, która przyjęła Sakrament Bierzmowania Ks. Biskup powiedział między innymi:

"Nie bójcie się być ludźmi wierzącymi. Nie bójcie się być świętymi. Nie bójcie się zejść z kanapy i żyć ewangelią, nieść miłość drugiemu człowiekowi. 
Do tego potrzeba nam ewangelicznej odwagi, którą trzeba podtrzymywać zaangażowaniem w życie wspólnoty parafialnej oraz osobistą, rodzinną i wspólnotową modlitwą".

Ks. Biskup prosił też młodych ludzi o "doczytanie tego w co wierzę, w Piśmie świętym, w dokumentach Kościoła, w życiorysach świętych, także swoich patronów. Wszystko po to, żeby trochę podpatrując świętych, samemu święcie żyć. Czasy się zmieniły, ale Dekalog jest ten sam.... .
W dążeniu do świętości, nie bójmy się korzystać ze sprawdzonych szlaków, przetartych przez wieki " - powiedział.

Kazanie Ks. Bpa Stanisława Salaterskiego na Mszy św. z Sakramentem Bierzmowania

Zobacz zdjęcia: