Ministranci

„…dzisiaj jesteście małym płomykiem, ale dzięki łasce Bożej możecie się stać płonącą pochodnią, niosącą światło Ewangelii i ciepło waszej wzajemnej miłości i przyjaźni wszystkim rodakom.” - Jan Paweł II

KRÓLUJ NAM CHRYSTE !

Drodzy Internauci, niekoniecznie Ministranci!

Serdecznie witamy na stronie naszej parafii w dziale poświęconym liturgicznej służbie ołtarza, czyli ministrantom.

Warto rzucić na nas okiem (patrz zdjęcia), bo każdy ministrant to równy gość, kobiety za nami szaleją i na nasz widok mdleją…, nie mówiąc już o innych pobożnych niewiastach, jak na przykład zakonnice. Mimo, iż mówią o nas, że „ministranci, to zorganizowana obraza boska”, to my wcale się tym nie przejmujemy i robimy swoje.

Mamy nadzieję, że wystarczy nam sił i czasu, aby WAM, to znaczy internautom przybliżyć naszą służbę przy ołtarzu, a zarazem zachęcić do częstego odwiedzania naszej strony, a może nawet wstąpienia w nasze szeregi.

W naszym życiu kierujemy się zasadami, które oscylują wokół naszego ministranckiego pozdrowienia: KRÓLUJ NAM CHRYSTE! Zgodnie z tym pozdrowieniem, Chrystus Pan jest naszym wzorem do naśladowania nie tylko przy ołtarzu, ale również w codziennym życiu. Zawsze staramy się kierować zasadami, które wypływają z faktu, że chcemy służyć Chrystusowi. I to nam wystarcza. Bo to znaczy, że w swoim działaniu nie chcemy robić wielkiego przedstawienia. Nie szukamy własnej korzyści. Nie pozostajemy ślepi na innych ludzi i na potrzeby, tych którzy oczekują od nas pomocy. My kierujemy się MIŁOŚCIĄ, a prawdziwa miłość angażuje się i jest cierpliwa.

Chcemy być podobni do tego młodego człowieka z Azji, który niosąc na barkach swego chorego brata, został zapytany: „Czy to nie jest zbyt duży ciężar dla ciebie?”” Chłopiec odpowiedział: „To nie jest ciężar, to jest mój brat!”.Modlitwa ministranta:
Oto za chwilę przystąpię do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją.
Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić.
Proszę Cię Panie Jezu o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie,
by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko tobie. Amen.
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem
w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł
tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen