Siostry karmelitanki

O Zgromadzeniu

        Zgromadzenie Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus zostało założone w 1921 r. w Sosnowcu przez karmelitę bosego o. Anzelma Gądka – Sługę Bożego i Matkę Teresę Kierocińską – Sługę Bożą. Zgromadzenie żyje i rozwija się wzorując swe życie na osobie Dzieciątka Jezus.

Krocząc „małą drogą”, droga ufności, miłości i całkowitego zdania się na Boga na wzór swej patronki Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, której zawołaniem było: „Niebem moim będzie dobrze czynić na ziemi” siostry pragną ukazywać i krzewić ducha bożego dziecięctwa szczególnie wśród dzieci i młodzieży zwłaszcza tych najuboższych i zaniedbanych.

Siostry odziane szatą Maryi Szkaplerzem Świętym tak jak ona pragną żyć w głębokim zjednoczeniu z Chrystusem poprzez kontemplacje rzeczy bożych i ustawiczna modlitwę, która jest ośrodkiem życia zakonnego.

Działalność apostolska sióstr czerpiąc swe siły z życia modlitwy obejmuje różnorodną posługę w Kościele. Zgodnie z charyzmatem i Konstytucjami siostry podejmują różne rodzaje dzieł min. katechezę, przedszkola, domy rekolekcyjne, prace parafialne.

Zgromadzenie prowadzi również działalność misyjną w krajach afrykańskich, Burundi, Rwandzie i Kamerunie. W posłudze misyjnej siostry swą troską otaczają najuboższych tego świata.

Dom zakonny w Barcicach założony 08.11.1963 r. pod wezwaniem Opatrzności Bożej jest cząstką Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Swoje bogactwo duchowe czerpie z bogatej tradycji Zakonu Karmelitańskiego.

Życie wspólnoty liczącej czternaście sióstr przeniknięte modlitwą i pracą obejmuje głównie działalność Niepublicznego Przedszkola Sióstr Karmelitanek które zostało założone w 1999 r. dzięki wielkiej życzliwości i zaangażowaniu ks. Proboszcza Stanisława Dziekana.

Obecnie siostry podejmują prace w parafii jako katechetki, posługują w zakrystii parafialnej zajmują się haftem i licznymi pracami domowymi. Wszystko to przeniknięte ewangeliczna miłością i współpracą z rodziną parafialną jednoczy nas we wspólnym kroczeniu po drogach wiary ku Królestwu niebieskiemu.

Kontakt:
Dom Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
33-342 Barcice 28
tel. (018) 44 66 607
e-mail: karmel_barcice@interia.pl
Przedszkole: tel. (018) 44 66 001