Akcja Katolicka
Warsztaty Medialne

Piszcie dobrze o Kościele

O tym, jak ważną rolę odgrywają media w Kościele, dowiedzieli się uczestnicy kursu medialnego.

Warsztaty Medialne dla liderów Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Tarnowskiej odbyły się 11 marca 2017 roku w Tarnowie w auli Wyższego Seminarium Duchownego.

W spotkaniu uczestniczyły 133 osoby z oddziałów Akcji Katolickiej, Caritasu, Rad Duszpasterskich oraz grup młodzieżowych z całej diecezji. Gospodarzem kursu był ks. dr Jan Bartoszek – Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.

Temat konferencji pierwszego z prelegentów, ks. dra hab. Józefa Klocha, prof. UKSW, brzmiał: Dziennikarstwo obywatelskie nowym wymiarem realizowania nakazu: Idźcie i głoście. Promocja dobrych wiadomości. „W parafiach dzieje się wiele dobra, ale mało ludzi o tym wie, dlatego potrzebna jest promocja dobrych wiadomości o Kościele. Jak to robić? Pracujmy zespołowo, szukajmy przyjaciół wśród dziennikarzy, dzielmy się materiałami z mediami” – mówił ks. Kloch.

Szukanie tematów dla mediów. Konstrukcja depeszy prasowej, pisanie relacji z wydarzeń to zagadnienia poruszane przez Dorotę Kunc z RDN Małopolska. Przekazała zebranym, jak skonstruować krótką notatkę i co jest istotą informacji.

Ks. Zbigniew Wielgosz z Gościa Niedzielnego omówił Podstawowe zasady prawne obowiązujące w mediach. W swoim wywodzie opowiedział m.in. o tym, co jest utworem, a co nim nie jest; jakie są prawa autorskie; do czego ma prawo autor utworu i czego może się domagać.

Wykorzystywanie mediów społecznościowych do promowania Kościoła to temat, który w barwny sposób omawiała Monika Paterka, koordynator ŚDM. „Jeżeli chcesz, znajdziesz sposób; jeżeli nie chcesz, znajdziesz powód” – przekazała zebranym pani Monika. Dzieląc się swoimi doświadczeniami, wyjaśniła, od czego należy zacząć, kim są odbiorcy takich mediów, co im pokazać i jak budować relacje.

Z kolei Kamil Bańkowski poprowadził teoretyczne warsztaty fotograficzne. Przekazał zebranym cenne informacje o tym, kiedy i jak należy fotografować.

Uczestników warsztatów odwiedził bp Andrzej Jeż. „Nasze osobiste doświadczenie Boga powinno być przekazywane poprzez media. Media są darem Bożym, i to od nas zależy, czym je zapełnimy” – powiedział pasterz diecezji.

Ćwiczenia praktyczne poprowadzili dziennikarze tarnowskiej edycji Gościa Niedzielnego oraz diecezjalnego radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Warsztaty miały na celu poszerzenie wiedzy uczestników o współpracy z mediami, co z pewnością pomoże im w promowaniu działań parafii.

Obecni na spotkaniu liderzy Ruchów i Stowarzyszeń wyrazili wdzięczność za zorganizowanie warsztatów oraz poprosili o przeprowadzenie kolejnych, podobnych zajęć.

„W mediach możemy realizować hasło obecnego roku liturgicznego: Idźcie i głoście” – powiedział na zakończenie ks. Jan.

*************************************

REKOLEKCJE

W dniach od 3 do 5 marca 2017 r. członkowie Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej przeżywali rekolekcje wielkopostne w domu rekolekcyjnym w Ciężkowicach. Jest to miejsce wyjątkowe, którego atmosfera sprzyja oderwaniu się od codziennych spraw, a piękne otoczenie jest idealne do modlitwy i kontemplacji.

Hasło rekolekcji, które wygłosił Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej ks. dr Jan Bartoszek, brzmiało „Wezwani do apostolstwa”. Jak powiedział na wstępie rekolekcjonista, „Rekolekcje to trudny czas, ponieważ trzeba stanąć przed Bogiem i samym sobą. Czas rekolekcji to czas, w którym zdobywamy świętość”.

Tegoroczne rekolekcje były inne niż zwykle, ponieważ zostały oparte o nową formułę duszpasterstwa – newpastoral.net. Uczestnicy zbierali się w kaplicy na krótkich konferencjach, oglądali film związany z wybranym na dany dzień tematem, a następnie spotykali się w pokojach, podobnie jak pierwsi chrześcijanie, by dzielić się ze sobą przeżyciami oraz refleksjami na temat wysłuchanej konferencji i przeczytanego fragmentu Pisma Świętego.

Temat pierwszej konferencji brzmiał „Pobici grzechem”. „Każdy z nas popełnia grzech. Człowiek żyjący w grzechu jest na pół umarły. Obrzydzenie dla grzechu może być początkiem uzdrowienia. Bóg daje szansę nawrócenia. Jezus nas nie omija, ale przychodzi ze swoją łaską. Nie da się apostołować, jeżeli nie ma się uporządkowanego życia duchowego” – powiedział ks. Jan.

Podczas drugiej konferencji rekolekcjonista starał się odpowiedzieć na pytanie: „Czy wszystko można przebaczyć?”. Człowiek stara się unikać tego, co przykre, bolesne. Często kosztuje nas wiele wysiłku, aby nie żyć w poczuciu krzywdy i nauczyć się żyć pomimo trudności. Potrzebujemy przebaczenia we wszystkich wymiarach: zarówno wybaczenia innym za krzywdy, które nam wyrządzili, jak również samym sobie. „Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz niebieski. Bóg jest miłosierny i łaskawy, zna naszą słabość. On pierwszy nam wybaczył. Wszyscy jesteśmy dłużnikami Boga. Boże przebaczenie ma być miarą przebaczenia przez nas bliźniemu. Nie umiemy kochać, żeby się nie ranić. Przez przebaczenie trzeba wnosić światło tam, gdzie panuje ciemność; ciepło tam, gdzie panuje chłód; chleb tam, gdzie panuje głód. Przebaczenie powoduje, że nasze życie staje się bardziej ludzkie”.

„Czyńcie uczniami wszystkie narody” to temat kolejnej konferencji. Nawracanie pastoralne naszych wspólnot wymaga przejścia z duszpasterstwa zachowawczego do duszpasterstwa misyjnego. Nawracanie każdego człowieka powinno skutkować ewangelizacją. Dzisiaj musimy stać się bardziej misjonarzami, a mniej urzędnikami. Potrzebujemy doświadczenia Ducha Świętego. „Uczniem Chrystusa jest ten, kto potrafi jednać, kto potrafi burzyć mur. Czy jesteśmy na tyle dojrzali, że potrafimy łączyć ludzi? Kościół to naczynia połączone. Jeżeli ziarno pszenicy nie obumrze, zostanie tylko ziarnem. Ziarno jest po to, żeby przynosić owoc. Takim ziarnem, które obumiera, aby potem owocować, powinni być członkowie Akcji Katolickiej”.

W homilii podczas sobotniej mszy świętej ks. asystent przybliżył postać św. Kazimierza. Imię Kazimierz oznacza „wprowadzający pokój, zgodę”. Święty Kazimierz był synem króla Polski Kazimierza Jagiellończyka. Urodził się w Krakowie w 1458 roku, a zmarł 4 marca 1484 r. w Grodnie, mając zaledwie 26 lat. Zanurzony w miłości Bożej, odnajdował miłość do drugiego człowieka. Otaczał opieką ubogich i chorych. Zawsze mieli oni do niego dostęp, wstawiał się za nimi do króla i bronił skrzywdzonych. Po porannej mszy szedł do szpitala i rozdawał ubogim chorym wszystkie pieniądze, jakie posiadał. Nie znosił w swoim otoczeniu ludzi zakłamanych, karierowiczów, pochlebców. Bóg był dla niego siłą, dawcą mądrości. A jaka jest nasza droga postępowania? Czy wraz z wiekiem dorasta nasza wiara? Co jest naszą blokadą, aby pójść z Ewangelią do ludzi? Każdy z nas musi znaleźć w sobie to, co pomaga mu naśladować Chrystusa.

W ostatnim dniu rekolekcji, w niedzielę 5 marca, rozważaliśmy temat „Bóg dał wzrost”. Bóg jest w stanie dać wzrost nawet najmniejszej i – wydawałoby się – nic nieznaczącej rzeczywistości. By tak się mogło stać, musimy ufać nie swoim zdolnościom, ale mocy Bożej miłości. Motorem naszych działań nie może być chęć przypodobania się światu, ale miła Bogu prostota i pokora. Nasze niedołężne dzieła, pozornie małe wobec złożoności problemów świata, jeżeli są włączone w Boże działania, nie muszą obawiać się trudności. Wszyscy pragniemy, aby wspólnoty w parafii stanowiły wspólnotę żywą, żeby Akcja Katolicka była wspólnotą żywą. Naszym pragnieniem jest pełnie zaufanie Bogu. Zależy nam, by było w nas więcej miłości. Grupy parafialne to dla nas szansa. Właśnie w nich możemy się zaprzyjaźniać i spotykać się dla Jezusa. Czym zajmujemy się w POAK? Jak każdy z nas traktuje przynależność do Akcji Katolickiej? Wszyscy tworzymy wspólnotę, wszyscy dążymy do świętości. Musimy nauczyć się mądrze tracić czas” – stwierdził rekolekcjonista.

Podczas niedzielnej Eucharystii ks. Jan Bartoszek przybliżył zebranym działanie złego ducha. „Kuszenie do złego to działanie szatana, który wszelkimi sposobami usiłuje oddalić człowieka od Stwórcy i Zbawiciela. Do walki staje każdy z nas. Wszyscy powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że zły duch nie chce naszej świętości; nie chce, byśmy byli uczniami Chrystusa. Co czyni diabeł, by nas sprowadzić z Chrystusowej drogi? Człowiek otwiera się na działanie szatana, grzesząc. Złemu duchowi zależy na ukrywaniu swej obecności, pragnie, by go nie dostrzegać, bo wtedy może swobodniej kusić. Wszyscy jesteśmy poddawani pokusom – to jest walka. Ratunkiem dla nas w starciu ze złym duchem jest wiara oraz miłość Boga i bliźniego, bezwarunkowe zaufanie Panu Jezusowi. Jak podążamy za Chrystusem?”.

Tradycyjnie po kolacji w piątek do kolacji w sobotę obowiązywało „święte milczenie”, pozwalające skupić się na rozważaniu Słowa Bożego, dające możliwość wsłuchania się w głos Boży. Ponadto w sobotę o godz. 19.00 odbyło się spotkanie organizacyjne, którego gospodarzem był Robert Rybak, Prezes DIAK. Podzielił się z uczestnikami rekolekcji informacjami na temat ważnych wydarzeń czekających w tym roku Akcję Katolicką.

W piątek uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej, a w sobotę adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i mogliśmy skorzystać z sakramentu pokuty.

Księdzu drowi Janowi Bartoszkowi, naszemu przewodnikowi duchowemu, wyrażamy szczerą i serdeczną wdzięczność za poświęcony nam czas, za umocnienie naszej wiary i za naszą przemianę.

*************************************

O NAS


Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Barcicach rozpoczął swoją działalność w 1997 roku. Właściwie było to wznowie działalności po sześćdziesięciu latach jej nieobecności w naszej parafii. Akcja Katolicka, jako Katolickie Stowarzyszenie Mężczyzn oraz Katolickie Stowarzyszenie Kobiet zaistniało w strukturach parafii Barcice już w latach trzydziestych ubiegłego stulecia. Właśnie w tamtym czasie rozpoczęto w Polsce propagowanie idei zaangażowania świeckich w Kościele, która rozwinęła się na przełomie XIX i XX wieku we Włoszech i na zachodzie Europy.

Akcja Katolicka w latach 30-tych XX wieku była organizacją kościelną, powołaną na wzór włoski, czyli oparty o ściśle określony podział na dwa skrzydła: męskie i żeńskie. Każdy z tych odłamów dzielił się na dwie części ze względu na wiek jego członków. A więc w ramach Akcji Katolickiej istniały jakby cztery odrębne grupy, czyli: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej i Katolickie Stowarzyszenie Kobiet oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Mężczyzn. Na zachodzie, zwłaszcza w Niemczech i Austrii istniały jeszcze podziały ze względu na przynależność do grup zawodowych i klas społecznych, jednak w Polsce ten schemat organizacyjny opierał się na w/w czterech filarach. Działalność tego stowarzyszenia polegała na wspieraniu Księdza Proboszcza w jego przedsięwzięciach i ożywianiu życia religijnego w parafii poprzez zaangażowanie się w przygotowanie i przebieg róznych uroczystości religijnych i patriotcznych. Członkowie przedwojennej Akcji Katolickiej spotykali się raz w tygodniu po niedzielnych nieszporach i dyskutowali o problemach nurtujących ówczesną społeczność wiejską oraz o aktualnych sprawach Kościoła. Członkowie tego stowarzyszenia brali udział w zjazdach na Jasnej Górze oraz w Zbylitowskiej Górze k/Tarnowa. Niektórzy z nich pamietają jedną z takich wypraw do Tarnowa na Uroczystości Chrystusa Króla. Aby tam dojechać na czas, trzeba było wstać wcześnie rano i udać się na pociąg do Nowego Sącza. Jednak okazało się, że tego właśnie dnia były tak duże opady śniegu, że całkowicie uniemożliwiły poruszanie się furmanek po drogach i trzeba było do Nowego Sącza iść na piechotę, aby stamtąd ruszyć w dalszą drogę pociągiem. Lata II Wojny Światowej, a później panowanie rządów komunistycznych w PRL przerwały istnienie oficjalnych struktur Akcji Katolickiej w Polsce na długi okres.
Dopiero po 1989 roku zaistniała możliwość wznowienia działalności tej organizacji w Polsce. Po pamiętnej wizycie „ad limina” biskupów polskich w Rzymie w 1993 roku i staraniach Episkopatu w sierpniu 1996 roku Akcja katolicka w Polsce otrzymała osobowość prawną.
Pierwsze spotkanie kandydatów do Akcji Katolickiej w odrodzonej Polsce odbyło się 7 listopada 1997 roku. Wnioski o przystąpienie do Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej złożyło 22 osoby, legitymacje zaś otrzymali w kwietniu 1998 roku. Po ukonstytuowaniu się zarządu Akcja Katolicka w Barcicach rozpoczęła działalność zgodną ze statutem zatwierdzonym przez Ordynariusza Tarnowskiego Księdza Biskupa Józefa Życińskiego.

Członkowie parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Barcicach:

Aleksander Golba
Janina Puścizna
Władysława Tokarczyk
Barbara Korwin
Beata Dąbrowska
Maria Tokarczyk
Tadeusz Gałysa
Stanisław Gawlak
Teresa Obrzud
Helena Zygmunt
Marianna Rams
Kazimiera Łatka
Genowefa Suchodolska
Zofia Sadowska
Maria Gądek
Kazimierz Baran
Helena Pustułka
Krzysztof Jakubowski
Wiesława Kantor
Wojciech Mikulski
Władysław Zygmunt
Zofia Zając
Maria Ogorzały
Elżbieta Wilczyńska
Monika Maśko
Małgorzata Bugno
Anna Jakubowska

Członkami Wspierającymi (ze względu na stan zdrowia oraz podeszły wiek) są:

Czesława Rejowska
Rozalia Bugno
Stefan Bugno

Sympatycy Akcji Katolickiej:

Barbara Jojczyk
Renata Niejadlik
Tadeusz Liszka
Marek Jakubowski
Jacek Sadowski
Piotr Wilczyński
*************************************

Zarząd POAK Barcice /Kadencja 2013-2017/:

Anna Jakubowska – Prezes
Aleksander Golba – Wiceprezes
Janina Puścizna – Wiceprezes
Barbara Korwin – Skarbnik
Władysława Tokarczyk – Sekretarz
Beata Dąbrowska – Członek
Maria Tokarczyk – Członek
Tadeusz Gałysa – Członek
Stanisław Gawlak – Członek
*************************************

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Kadencja lata 2013-2017:

Asystent Diecezjalny – Ksiądz dr hab. Jan Bartoszek
Bożena Kwitowska – Prezes
Wacław Prażuch – Wiceprezes
Anna Florek – Wiceprezes
Janusz Górecki – Skarbnik
Anna Jakubowska – Sekretarz
Józef Kawa – Członek
Elżbieta Obrzut – Członek
Robert Śmigowski – Członek
Józef Witkowski – Członek

Delegaci do Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej:

Barbara Hałas
Bożena Kwitowska

Komisja Rewizyjna:

Lucyna Gawełczyk - Przewodnicząca
Dorota Latocha
Teresa Tracz
*************************************

Cele Akcji Katolickiej są określone w Rozdziale II Statutu:

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.
Akcja Katolicka realizuje swój cel przez:
pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz przez ukierunkowanie na zadania apostolskie,
przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego,
zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej,
kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.
Realizacja tych celów odbywa się przede wszystkim w codziennym życiu każdego członka Akcji Katolickiej. Członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach, które odbywają się w każdy piątek przed trzecią niedzielą miesiąca oraz w miarę potrzeb związanych z realizacją niektórych zadań.
Na spotkaniach odbywa się formacja według przygotowanego przez Instytut Akcji Katolickiej w Polsce podręcznika oraz według materiałów zamieszczonych w Biuletynie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Tarnowie.
Członkowie uczestniczą także w diecezjalnych i ogólnopolskich zjazdach Akcji Katolickiej. W ramach formacji duchowej POAK organizuje pielgrzymki do kapliczek na terenie parafii i sanktuariów w Polsce oraz przygotowuje i prowadzi nabożeństwa i adoracje Najświętszego Sakramentu.
Obecnie do Akcji Katolickiej w naszej parafii należą 24 osoby. Niektórzy z nich są już w podeszłym wieku i nie uczestniczą bezpośrednio w realizacji podejmowanych zadań. Jednak poprzez swoją obecność i modlitwę są niezbędną cząstką naszej wspólnoty i nieodzownym wsparciem dla tych, którzy w sposób czynny realizują zamierzone cele.