Akcja Katolicka
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Barcicach rozpoczął swoją działalność w 1997 roku. Właściwie było to wznowie działalności po sześćdziesięciu latach jej nieobecności w naszej parafii. Akcja Katolicka, jako Katolickie Stowarzyszenie Mężczyzn oraz Katolickie Stowarzyszenie Kobiet zaistniało w strukturach parafii Barcice już w latach trzydziestych ubiegłego stulecia. Właśnie w tamtym czasie rozpoczęto w Polsce propagowanie idei zaangażowania świeckich w Kościele, która rozwinęła się na przełomie XIX i XX wieku we Włoszech i na zachodzie Europy.

Akcja Katolicka w latach 30-tych XX wieku była organizacją kościelną, powołaną na wzór włoski, czyli oparty o ściśle określony podział na dwa skrzydła: męskie i żeńskie. Każdy z tych odłamów dzielił się na dwie części ze względu na wiek jego członków. A więc w ramach Akcji Katolickiej istniały jakby cztery odrębne grupy, czyli: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej i Katolickie Stowarzyszenie Kobiet oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Katolickie Stowarzyszenie Mężczyzn. Na zachodzie, zwłaszcza w Niemczech i Austrii istniały jeszcze podziały ze względu na przynależność do grup zawodowych i klas społecznych, jednak w Polsce ten schemat organizacyjny opierał się na w/w czterech filarach. Działalność tego stowarzyszenia polegała na wspieraniu Księdza Proboszcza w jego przedsięwzięciach i ożywianiu życia religijnego w parafii poprzez zaangażowanie się w przygotowanie i przebieg róznych uroczystości religijnych i patriotcznych. Członkowie przedwojennej Akcji Katolickiej spotykali się raz w tygodniu po niedzielnych nieszporach i dyskutowali o problemach nurtujących ówczesną społeczność wiejską oraz o aktualnych sprawach Kościoła. Członkowie tego stowarzyszenia brali udział w zjazdach na Jasnej Górze oraz w Zbylitowskiej Górze k/Tarnowa. Niektórzy z nich pamietają jedną z takich wypraw do Tarnowa na Uroczystości Chrystusa Króla. Aby tam dojechać na czas, trzeba było wstać wcześnie rano i udać się na pociąg do Nowego Sącza. Jednak okazało się, że tego właśnie dnia były tak duże opady śniegu, że całkowicie uniemożliwiły poruszanie się furmanek po drogach i trzeba było do Nowego Sącza iść na piechotę, aby stamtąd ruszyć w dalszą drogę pociągiem. Lata II Wojny Światowej, a później panowanie rządów komunistycznych w PRL przerwały istnienie oficjalnych struktur Akcji Katolickiej w Polsce na długi okres.
Dopiero po 1989 roku zaistniała możliwość wznowienia działalności tej organizacji w Polsce. Po pamiętnej wizycie „ad limina” biskupów polskich w Rzymie w 1993 roku i staraniach Episkopatu w sierpniu 1996 roku Akcja katolicka w Polsce otrzymała osobowość prawną.
Pierwsze spotkanie kandydatów do Akcji Katolickiej odbyło się 7 listopada 1997 roku. Wnioski o przystąpienie do Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej złożyło 22 osoby, legitymacje zaś otrzymali w kwietniu 1998 roku. Po ukonstytuowaniu się zarządu Akcja Katolicka w Barcicach rozpoczęła działalność zgodną ze statutem zatwierdzonym przez Ordynariusza Tarnowskiego Księdza Biskupa Józefa Życińskiego.

Członkowie parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Barcicach:

Anna Jakubowska
Krzysztof Jakubowski
Aleksander Golba
Janina Puścizna
Władysława Tokarczyk
Barbara Korwin
Beata Dąbrowska
Maria Tokarczyk
Tadeusz Gałysa
Stanisław Gawlak
Teresa Obrzud
Helena Zygmunt
Marianna Rams
Kazimiera Łatka
Genowefa Suchodolska
Zofia Sadowska
Maria Gądek
Kazimierz Baran
Wiesława Kantor
Wojciech Mikulski
Władysław Zygmunt
Zofia Zając
Maria Ogorzały
Elżbieta Wilczyńska
Monika Maśko
Małgorzata Bugno

Członkami Wspierającymi (ze względu na stan zdrowia oraz podeszły wiek) są:

Czesława Rejowska
Rozalia Bugno


Sympatycy Akcji Katolickiej:

Barbara Jojczyk
Renata Niejadlik
Tadeusz Liszka
Marek Jakubowski
Jacek Sadowski
Piotr Wilczyński
*************************************

Zarząd POAK Barcice /Kadencja 2013-2017/:

Anna Jakubowska – Prezes
Aleksander Golba – Wiceprezes
Janina Puścizna – Wiceprezes
Beata Dąbrowska – Członek
Maria Tokarczyk – Członek
Tadeusz Gałysa – Członek
Stanisław Gawlak – CzłonekCele Akcji Katolickiej są określone w Rozdziale II Statutu:

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.
Akcja Katolicka realizuje swój cel przez:
pogłębienie życia religijnego, moralnego, intelektualnego i kulturalnego oraz przez ukierunkowanie na zadania apostolskie,
przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego,
zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej,
kształcenie działaczy katolickich i wychowanie ich do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i politycznym.
Realizacja tych celów odbywa się przede wszystkim w codziennym życiu każdego członka Akcji Katolickiej. Członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach, które odbywają się w każdy piątek przed trzecią niedzielą miesiąca oraz w miarę potrzeb związanych z realizacją niektórych zadań.
Na spotkaniach odbywa się formacja według przygotowanego przez Instytut Akcji Katolickiej w Polsce podręcznika oraz według materiałów zamieszczonych w Biuletynie Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Tarnowie.
Członkowie uczestniczą także w diecezjalnych i ogólnopolskich zjazdach Akcji Katolickiej. W ramach formacji duchowej POAK organizuje pielgrzymki do kapliczek na terenie parafii i sanktuariów w Polsce oraz przygotowuje i prowadzi nabożeństwa i adoracje Najświętszego Sakramentu.
Obecnie do Akcji Katolickiej w naszej parafii należą 24 osoby. Niektórzy z nich są już w podeszłym wieku i nie uczestniczą bezpośrednio w realizacji podejmowanych zadań. Jednak poprzez swoją obecność i modlitwę są niezbędną cząstką naszej wspólnoty i nieodzownym wsparciem dla tych, którzy w sposób czynny realizują zamierzone cele.