Parafialna Rada Duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Z jednej strony wspomaga ona i koordynuje organizację pracy duszpasterskiej, a z drugiej strony wyraża opinię o sprawach parafii oraz wysuwa propozycje dotyczące różnych form apostolstwa świeckich, działalności charytatywnej i działalności na rzecz wspólnoty parafialnej. Wszystkie działania stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzami, za parafię i poziom jej życia religijnego. Stara się też pomagać duszpasterzom w rozeznaniu problemów społeczno-religijnych, występujących na terenie parafii tak, aby spełniali oni z należytym skutkiem rolę przewodników dla ludzi. Zmierza też do uaktywnienia poszczególnych wiernych, zespołów parafialnych i grup apostolskich. W wielu sprawach posiada ona jedynie głos doradczy i kieruje się zasadami określonymi w statucie, który został zatwierdzony przez ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego w 1997 r. W myśl tego statutu w skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez księdza Proboszcza. W skład PRD wchodzą członkowie:

1. Z urzędu:

kapłani pracujący w parafii oraz rektorzy kościołów znajdujący się w jej granicach

przedstawiciele zgromadzeń zakonnych i instytutów świeckich zamieszkujących i pracujących na terenie tej parafii.

2. Z nominacji:

przedstawiciele parafialnych grup, stowarzyszeń i ruchów jak: nadzwyczajny szafarz udzielania Komunii świętej, katecheta, Caritas, KSM, duszpast. rodzin, SRK itp.

inni parafianie dobrani ze względu na ich zaangażowanie w parafii oraz kompetencje zawodowe.

3. Z wyboru parafian.


Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej w kadencji: 2022 - 2027


1. Z wyboru:

1. Maria Pabian

2. Miłosz Zygmunt

3. Natalia Żabecka

4. Anna Jakubowska

5. Kinga Gumulak

6. Krzysztof Sadowski


2. Z nominacji:

7. Stefan Mszański – Przedstawiciel Emerytów

8. Maria Kowalczyk – Przedstawicielka Młodzieży

9. Artur Janik – Przedsiębiorca Budowlany

10. Wojciech Skoczeń – Oaza Rodzin

11. Paweł Cieślicki – Doradca Inwestycyjno - Remontowy

12. Maria Maślanka - Róże Różańcowe

13. Beata Gałysa - Caritas

14. Anna Kołbon – Posługujący w parafii


 3. Z urzędu:

15. S. Jordana Janik – Przełożona Domu Zakonnego

16. Ks. Marcin Kwiecień - Wikariusz


4. Komitet Opieki i Rozbudowy Cmentarza Parafialnego:

17. Przemysław Mairer

18. Tomasz Koszkul

19. Piotr Kantor

20. Aleksander Golba

21. Małgorzata Tokarczyk

22. Marian Leśniara,

23. Tadeusz Gałysa

24. Andrzej Maciuszek

25. Dawid Janik