Grupa Młodzieżowa

Grupa Młodzieżowa jest to wspólnota, której celem jest poznawanie Boga i zaprzyjaźnienie się z Nim. Charyzmatem Grupy jest świadczenie życiem o Bogu, czyli apostolstwo.


Grupę Młodzieżową w naszej parafii tworzą osoby młode, których łączy chęć bycia razem, we wspólnocie. Spotykamy się, aby rozmawiać na różne tematy, ale przede wszystkim, aby odnieść naszą codzienność do wyzwań, które stawia przed człowiekiem Bóg.

Spotykamy się w każdy piątek po Mszy św. wieczornej.

Na grupie wspólnie oglądamy filmy o tematyce religijnej, prowadzimy dyskusje o problemach, jakie niesie ze sobą wiek młodzieńczy. Rozmawiamy na tematy luźne, ale również na te, które są związane z naszą wiarą i Słowem Bożym. Wspólnie się modlimy i rozważamy fragmenty Pisma Świętego.
Ponadto od czasu do czasu organizujemy wspólne wyjazdy, np. do kina, w góry, w inne ciekawe i warte zobaczenia miejsca. Rozmawiamy o tym, co jest trudne, próbujemy znaleźć odpowiedzi na to, co nurtuje młode pokolenie XXI wieku. Chcemy być dla siebie zachętą i zarazić nadzieją jak najszerszą grupę młodych ludzi.

Każdy człowiek potrzebuje relacji, potrzebuje drugiego człowieka, ale przede wszystkim potrzebuje doświadczyć Pana Boga. Te wszystkie elementy staramy się rozwijać w grupie młodzieżowej. Nie brakuje humoru, jak to młodzi ludzie, mnóstwo szalonych pomysłów, które realizujemy z różnym efektem.

Jedno jest pewne, że jeśli nas odwiedzicie, to na pewno nie będziecie się nudzić. Wierzymy i jesteśmy przekonani, że jako młodzi ludzie możemy przynieść nadzieję zarówno swoim rówieśnikom, jak i innym ludziom.


Naszym celem jest także:

Praca nad sobą i kształtowania osobowości dobrego katolika i Polaka.

Ubogacenie wiary: szerzenie wiedzy religijnej, prawd wiary, zasad moralnych, rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza pełnego uczestniczenia we Mszy św.

Dbałość o kulturę osobistą (kulturę bycia, zachowań, życia na co dzień), troska o czystość i piękno otoczenia oraz poszanowanie środowiska naturalnego.

Dbanie o rozwój fizyczny ( sport, wycieczki).

Organizowanie i troska o odpowiedni poziom życia towarzyskiego, rozrywki, wartościowe wykorzystanie wolnego czasu, ubogacającego wypoczynku, ze szczególnym propagowaniem trzeźwości.

Angażowanie w życie Kościoła i Jego misję zwłaszcza apostolską.

Uwrażliwianie na potrzeby bliźnich, podejmowanie pracy charytatywnej.

Wychowanie do uczciwej pracy i odpowiedzialności za jej wykonanie, do sumienności.

Troska o siebie nawzajem i świadczenie sobie pomocy.

Opiekę nad grupą sprawuje ks. Jerzy Szkarłat, tutejszy wikariusz.

Wszystkich, którzy czują się młodo i którzy chcieliby ubogacić naszą wspólnotę swoją osobą zapraszamy na nasze cotygodniowe spotkania w piątki po wieczornej Mszy świętej.

Zapraszamy serdecznie do naszej wspólnoty wszystkich, którzy chcą żyć blisko Jezusa i cieszyć się Nim we wspólnocie. A zatem, do zobaczenia w piątek!