Cmentarz parafialny
Przez wieki – do początków XIX wieku – ciała zmarłych parafian chowano obok kościoła. Od 1846 roku pochówków dokonywano na gruncie parafialnym 1/3 dzisiejszego cmentarza. W późniejszym okresie zarząd Komory Celnej ofiarował następną część, a w 1904 roku dokupiono dalszy kawałek gruntu – do kapliczki Chrystusa Miłosiernego „Przy Słupie”. Na fragmencie tego terenu zorganizowano później cmentarz wojskowy. Mur wokół cmentarza wykonano społecznie. Do końca 1931 roku chowano tu zmarłych z całej dużej parafii – również z Rytra, Suchej Strugi, Obłazów Ryterskich, Połomi, Przysietnicy. Ponieważ dawniej bardzo rzadko stawiano trwałe nagrobki, po okresie kilkunastu lat grzebano zmarłych na tych samych miejscach. Od kilkunastu lat prawie na każdym grobie powstają trwałe nagrobki lub grobowce.


Kaplica cmentarna z figurą Męki Pańskiej


Cmentarz wojskowy na terenie cmentarza parafialnego. 
Pochowano tu żołnierzy wojsk austriackich i rosyjskich, którzy zginęli w potyczkach, na wzgórzach za przystankiem kolejowym w dniach 2, 9, 10, 11, 12 grudnia 1914 roku i 30 sierpnia 1915 roku. Pochowano też kilku żołnierzy, którzy zginęli po wojnie w różnych okolicznościach na terenach Bieszczad i Beskidu Niskiego, również Sądeckiego, w najbliższej okolicy toczyły się sporadyczne walki do 1948 r.