Chrystus Zmartwychwstał i żyje
Liturgia Wielkiej Soboty jest bardzo bogata w symbolikę prowadzącą do uobecnienia najważniejszego wydarzenia w historii ludzkości, czyli  Zmartwychwstania Chrystusa Pana.
W naszej parafii jest ona połączona z procesją rezurekcyjną, która jest uroczystym ogłoszeniem Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Ksiądz Prałat Stanisław Dziekan w homilii podczas Wigilii Paschalej proponował zduminie się nad tajemnicą Zmartwychwstania Chrystusa:
 
"Nasze życie niesie nas, jak nurt wielkiej rzeki. Często bez refeleksji, bez zdumienia. Praca, zakupy, sprzątanie, święconka, siedzenie, jedzenie... .
A jednak przeżywamy paschalne tajemnice wiary, aby wyłonić się z tej fali życia, która nas unosi. Zatrzymać się i zdumieć. Aby odkryć na nowo sens życia, które przemija.

Trzeba, podobnie jak Maria Magdalena i inne kobiety, wyjść ze swojego domu, kiedy jeszcze jest ciemno na dworze i zanieść do Chrystusowego grobu całe swoje zmęczenie życiem. Trzeba wyjść w mrok, stanąć na progu tego jedynego pustego grobu i przy tym pustym grobie Chrystusa się ZDUMIEĆ. 
Czy ja jeszcze potrafię się ZDUMIEĆ?
Czy potrafię się ZDUMIEĆ pustym grobem?
Czy potrafię się ZDUMIEĆ Zmartwychwstaniem Pana Jezusa?
Czy ja potrafię się ZDUMIEĆ dobrem, pięknem, ofiarowanym przebaczeniem?
Czy czasem życie nie niesie mnie jak nurt wielkiej rzeki - bez refleksji, bez przystanku, bez ZDUMIENIA?" - pytał kaznodzieja. 

Kazanie Ks. Prałata Stanisława Dziekana podczas Wigilii Paschalnej:

Zobacz zdjęcia: