Nie wyrzucaj zniczy do smietnika
Prace na naszym cmentarzu parafialnym nie ustają.
Na ukończeniu jest już kaplica pogrzebowa, w której zostały zamontowane drzwi i położona posadzka. Pozostało jeszcze malowanie i podłączenie prądu. Jeśli pogoda pozwoli, to w najbliższym czasie zostanie położona kostka na odcinku od bramy dojazdowej przy ul. Wiejskiej do kaplicy pogrzebowej.

W ostatnim czasie udało się usunąć dwa drzewa, które zagrażały istniejącym budowlom i utrudniały dojazd do kaplicy oraz odbudować mur ogrodzeniowy, który był w trzech miejscach bardzo zniszczony.
Jeszcze w tym roku będą usunięte tuje przy kaplicy dla kapłanów oraz dwa drzewa od strony ul. Popradzkiej.

Cały czas trwają prace przy usuwaniu pni drzew, dzięki czemu pozyskuje się dodatkowe miejsca grzebalne i porządkuje infrastrukturę cmentarza.

Przy bramie od ul. Popradzkiej został zamontowany regał na znicze do ponownego wykorzystania. Dzięki ponownemu wykorzystaniu zniczy, będziemy mogli przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego i zaoszczędzimy na usuwaniu śmieci, które jest bardzo kosztowne. Zachęcamy bardzo do wykorzystanie tego regału i pozostawiania na nim zniczy zamiast wrzucania ich do śmieci.
Każdy może pozostawić znicz i każdy może go zabrać, włożyć nowy wkład, zapalić na grobie i pomodlić się, co jest najważniejszą sprawą, gdyż nie ma nic cenniejszego dla naszych bliskich zmarłych niż szczera i gorliwa modlitwa w ich intencji.

Przypominamy, że nadal można odbierać Karty Mogilne w każdy poniedziałek od 18.00 do 20.00 w świetlicy wiejskiej w Barcicach Dolnych przy ul. Wiejskiej.  Jest jeszcze sporo Kart do odebrania, dlatego prosimy o bardzo poważne potraktowanie tego obowiązku, gdyż od przyszłego roku miejsca pochówku bez Kart Mogilnych zostaną poddane procedurze ponownego zagospodarowania.
Zobacz zdjęcia: