Kancelaria parafialna
Informacje ogólne:

- kancelaria parafialna jest czynna w dni powszednie po porannej i wieczornej Mszy św.
- narzeczeni, ze względu na okoliczności życiowe są przyjmowani w różnych terminach, po wcześniejszym umówieniu spotkania
- Sakramentu Chrztu św. udzielamy w ostatnią niedziele miesiąca

Dokumenty, które należy przynieść do kancelarii aby załatwić:

a) sakrament chrztu:
- akt urodzenia dziecka
- dokument potwierdzający zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego
- imiona, nazwiska i adresy rodziców chrzestnych (jeśli mieszkają poza naszą parafią, muszą przed chrztem dostarczyć zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą być rodzicami chrzestnymi)

b) sakrament małżeństwa:
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego lub odpis aktu o zawarciu małżeństwa cywilnego
- dowód osobisty
- świadectwo chrztu do ślubu kościelnego
- indeks katechizacji szkół ponadpodstawowych (lub świadectwa z nauki religii oraz zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania)

c) sakrament bierzmowania:
- świadectwo chrztu jeśli chrzest był poza parafią
    
d) I-szą Komunię Świętą
- świadectwo chrztu jeśli chrzest był poza parafią