TRIDUUM PASCHALNE - plan nabożeństw
Triduum Paschalne jest najważniejszym wydarzeniem w roku liturgicznym Kościoła Rzymskokatolickiego. Jego istotą jest celebracja misterium paschalnego: męki, śmierci oraz zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

PLAN NABOŻEŃSTW

WIELKI CZWARTEK - 
Godz. 18.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej, w czasie której dziękujemy za dar Eucharystii. W czasie hymnu „Chwała na wysokości Bogu” zabrzmią wszystkie dzwony, aby zamilknąć aż do Mszy św. Wigilii Zmartwychwstania.
Po Komunii św. przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy i prywatna Adoracja, przez całą noc.
Cicha Adoracja Młodzieży i Róż Młdzież. o godz. 21.00.
Możliwość spowiedzi od godz. 20.00.

WIELKI PIĄTEK — adoracja Pana Jezusa w ciemnicy:
- godz. 07.00 – Modlitwa brewiarzowa i prywatna adoracja
- godz. 08.00 – Adoracja Róży Bł. Jerzego Popiełuszki
- godz. 09.00 - Adoracja Róży Matki Bożej Wniebowziętej – Anna Kożuch
- godz. 10.00 - Adoracja mieszkańców Woli Kroguleckiej
- godz. 11.00 - Adoracja mieszkańców Barcic Dolnych
- godz. 12.00 - Adoracja mieszkańców Barcic Górnych
- godz. 13.00 - Adoracja Róży Św. Faustyny – Marta Obrzud
- godz. 14.00 – Adoracja Róży Św. Teresy od Dzieciątka Jezus - Janina Pierzga
- godz. 15.00 - Drogę Krzyżową i początek Nowenny do Miłosierdzia Bożego
- godz. 16.00 – Adoracja Róży Św. Jadwigi – Janina Gawlak
- godz. 17.00 - Adoracja Róży Św. Kingi – Barbara Korwin, Bł. Chiary – Kingi Gumulak i Św. Rafała Kalinowskigo – Aleksander Golba
- godz. 18.00 - Nabożeństwo Wielkopiątkowe
- Liturgia Słowa - Adoracja Krzyża - Komunia święta - Przeniesienie Pana Jezusa do Grobu - Śpiew Trzech Części Gorzkich Żali
- prywatna Adoracja do godz. 23.00., w tym o godz. 21.30., Cicha Adoracja Akcji Katolickiej.
Możliwość spowiedzi od około godz. 20.00.

WIELKA SOBOTA — to dzień modlitewnego oczekiwania na cud Zmartwychwstania:
- godz. 07.00 – Modlitwa brewiarzowa i prywatna adoracja
- godz. 08.00. - Adoracja Róży Matki Bożej z Lourdes – Teresa Łabuda
- godz. 09.00. - 12.00. – Poświęcenie pokarmów o godz. 09.00.,10.00., 11.00. i 12.00.
- godz. 13.00. – Adoracja Róży Chrystusa Króla – Janina Kowalczyk
- godz. 14.00 – Adoracja Róży Św. Rity – Zofia Gorczowska
- godz. 15.00 - Adoracja Róży Matki Bożej Niepokalanej – Zofia Wilczyńska
- godz. 16.00 - Adoracja Róży Matki Bożej Barcickiej – Maria Gizicka
- godz. 17.00 - Adoracja dla Róży Matki Bożej Fatimskiej – Agnieszka Pierzga oraz Bł. Chiary-Kinga Gumulak oraz Róża Dziecięca
- godz. 18.00 – Adoracja Róży Św. Józefa – Jan Jakubowski, Św. Szymona z Lipnicy – Krzysztof Sadowski, Św. Jana Pawła II – Rafał Rams i Św. Jana Chrzciciela – Jan Olszewski oraz pozostałe Róże
- godz. 18.40 - Nowenna do Bożego Miłosierdzia
- godz. 19.00. - rozpoczęcie Liturgii Wielkiej Soboty, na którą składa się:
- Poświęcenie ognia i paschału
 - Śpiew Orędzia Paschalnego
 - Liturgia słowa i poświęcenie wody Chrzcielnej
- Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
 - Msza św. i Procesja Rezurekcyjna

WIELKANOC - Msze święte o godz. 07.00., 09.00., 10.30., 12.00. i 16.00.

W PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY NIE BĘDZIE MSZY ŚW. O GODZ. 16.00.!
---
24 GODZINY MĘKI NASZEGO PANA JEZUSA /Według Bł. Anny Katarzyny Emerich i Sługi Bożej Luizy Piccarrety/

1 GODZINA: godz. 17.00. - Jezus żegna Swoją Najświętszą Matkę
2 GODZINA: godz. 18.00. - Jezus opuszcza Swoją Najświętszą Matkę i udaje się do Wieczernika
3 GODZINA: godz. 19.00. - Wieczerza Starotestamentalna
4 GODZINA: godz. 20.00. - Wieczerza Eucharystyczna
5 GODZINA: godz. 21.00. - Pierwsza Godzina Konania w Ogrodzie Getsemani
6 GODZINA: godz. 22.00. - Druga Godzina Konania w Ogrodzie Getsemani
7 GODZINA: godz. 23.00. - Trzecia Godzina Konania w Ogrodzie Getsemani
8 GODZINA: godz. 24.00. - Pojmanie Jezusa
9 GODZINA: godz. 01.00. - Jezus wrzucony do potoku Cedron
10 GODZINA: godz. 02.00. - Jezus przyprowadzony do Annasza
11 GODZINA: godz. 03.00. - Jezus w domu Kajfasza
12 GODZINA: godz. 04.00. - Jezus na łasce żołnierzy
13 GODZINA: godz. 05.00. - Jezus w więzieniu i straszliwe tortury
14 GODZINA: godz. 06.00. - Jezus ponownie przed Kajfaszem, następnie przyprowadzony do Piłata
15 GODZINA: godz. 07.00. - Jezus przed Piłatem i Heroda
16 GODZINA: godz. 08.00. - Jezus ponownie przed Piłatem, wybranie Barabasza i odrzucenie Jezusa. Biczowanie
17 GODZINA: godz. 09.00. - Jezus cierniem ukoronowany. ECCE HOMO. Jezus skazany na śmierć
18 GODZINA: godz. 10.00. - Jezus bierze Krzyż i dźwiga go na Kalwarię. Obnażenie Jezusa
19 GODZINA: godz. 11.00. - Ukrzyżowanie
20 GODZINA: godz. 12.00. - Pierwsza Godzina Konania na Krzyżu. Pierwsze Słowo z Krzyża
21 GODZINA: godz. 13.00. - Druga Godzina Konania na Krzyżu Drugie, Trzecie, i Czwarte Słowo z Krzyża
22 GODZINA: godz. 14.00. - Trzecia Godzina Konania na Krzyżu Piąte, Szóste i Siódme Słowo.
23 GODZINA: godz. 15.00. - Śmierć, przebicie włócznią, zdjęcie z Krzyża
24 GODZINA: godz. 16.00. - Złożenie do grobu. Cierpienie Matki Bożej Modlitwa przed każdą godziną

Modlitwa przed każdą godziną
O Mój Panie, Jezu Chryste, upadam na twarz w Twojej Boskiej Obecności i błagam Twoje najgoręcej kochające Serce, aby zechciało wprowadzić mnie w bolesne rozpamiętywanie dwudziestu czterech godzin, w trakcie, których, dla naszej Miłości, chciałeś cierpieć tak bardzo w twym uwielbionym Ciele i w twej Najświętszej Duszy aż po śmierć na Krzyżu. Proszę, udziel mi pomocy, łaski, miłości, głębokiego współczucia i zrozumienia Twoich cierpień, gdy będę rozpamiętywać (podać kolejną godzinę męki Pana Jezusa ) Godzinę. Dla tych Godzin, których nie mogę rozważać, ofiarowuję Ci moją wolę rozpamiętywania ich w czasie, który muszę poświęcić na pełnienie moich obowiązków, oraz na sen. Przyjmij, O miłościwy Panie Jezu, moją pełną miłości intencję, tak jak gdybym w sposób najbardziej efektywny i święty dopełnił tego, co chcę uczynić, i niechaj będzie to dla pożytku mojego i innych.

Modlitwa po każdej godzinie
Mój uwielbiony Jezu, zawołałeś mnie w tej Godzinie Twojej Męki, abym Ci dotrzymał towarzystwa. Zdawało mi się, że słyszę Cię jak w 16 boleści modlisz się, czynisz zadośćuczynienia, i cierpisz, upraszając o zbawienie dusz najbardziej wzruszającymi i wymownymi słowami. We wszystkim starałem się Ci towarzyszyć. Teraz, gdy dla pełnienie moich obowiązków muszę Cię opuścić, chcę powiedzieć, “Dziękuję” za wszystko, co uczyniłeś i przecierpiałeś, za mnie, i za każdego. “Dziękuję”, za każdą kroplę Krwi, jaką przelałeś, za każdy oddech, za każde uderzenie Serca, za każdy krok, słowo, spojrzenie, gorycz i upokorzenie, jakich doznałeś, dla naszego zbawienia. Błagam, O Jezu, spraw, aby z całej mojej istoty płynął ku Tobie nieprzerwany potok dziękczynienia i błogosławieństw, aby w zamian mogło to spowodować zesłanie na mnie i na każdego, Twoich błogosławieństw i Twoich łask. Proszę, O Jezu, przygarnij mnie do Swojego Najświętszego i Miłosiernego Serca, abym nieustannie swoim życiem, śpiewał hymnu miłości