Odpust Parafialny
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest patronalnym świętem naszej parafii - Odpust Parafialny.
Jest to szczególny dzień wdzięczności Panu Bogu za błogosławieństwo i opiekę naszej Patronki - Matki Bożej Wniebowziętej.

Kaznodzieją na wszystkich Mszach św. był dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania OPOKA w Starym Sączu Ks. Paweł Broński, który jest również, od tego roku dyrektorem Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej na Jasną Górę. 

W centralnej uroczystości odpustowej wzięło udział bardzo wielu wiernych oraz kapłanów z dekanatu starosądeckiego.

Symbolem wdzięczności Panu Bogu za błogosławieństwo były liczne wiązanki kwiatów oraz wieńce żniwne przygotowane przez gospodarzy z Barcic, Barcic Dolnych i Woli Kroguleckiej.

ks. Paweł wyraził wdzięczność i szacunek dla wszystkich parafian, którzy tak licznie przez cały dzień modlili się w świątyni i wielbili Boga za przyczyną Matki Bożej Wniebowziętej.

KAZANIE ODPUSTOWE:

Zobacz zdjęcia: