25 lat Akcji Katolickiej w Barcicach
W 2022 roku minęło 25 lat działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w naszej parafii.

Spotkanie założycielskie kandydatów do Akcji Katolickiej odbyło się 7 listopada 1997 roku.
W kwietniu następnego roku ówczesny Ksiądz Proboszcz Stanisław Dziekan wręczył legitymacje członkowskie 22 osobom, które wcześniej złożyły wnioski o przystąpienie do tego stowarzyszenia.
W ten sposób nasza parafia włączyła się stosunkowo wcześnie w struktury Akcji Katolickiej w Polsce, która powstała w sierpniu 1996 roku, po pamiętnej wizycie „ad limina” biskupów polskich w Rzymie w 1993 roku.

Członkowie Akcji Katolickiej od samego początku przede wszystkim starają się o własną formację na comiesięcznych spotkaniach, na rekolekcjach organizowanych przez Diecezjalny Instytut AK, na dniach skupienia i pielgrzymkach oraz włączają się w miarę potrzeb i możliwości w dzieła parafialne.

Zgodnie ze statutem członkowie Akcji Katolickiej włączyli się w prace podejmowane przez duszpasterzy, a wymagające wsparcia i konkretnego działania.
W każdą trzecią niedzielę miesiąca biorą czynny udział w Liturgii Słowa na Mszy św. o godz. 09.00, czytając lekcje, śpiewając Psalmy i modlitwę wiernych.
Widocznym znakiem czynnego zaangażowania w ewangelizację na poziomie parafii był Biuletyn Akcji Katolickiej Parafii Barcice pt. „ORANTKA BARCICKA”, którego pierwszy numer ukazał się 1 marca 1998 r. i wydawany był przez 16 lat, do 2014 r.

Początki działalności Akcji Katolickiej w naszej parafii przypadły w roku poprzedzającym wizytę Ojca Św. Jana Pawła II w Starym Sączu, która odbyła się w 1999 r.
W ramach przygotowania się do tego wydarzenia, w każdy pierwszy piątek miesiąca członkowie AK prowadzili wieczorne czuwania modlitewne, które były kontynuowane jeszcze wiele lat po wizycie Ojca Świętego.
Akcja Katolicka włączyła się w działalność charytatywną i do czasu powstania oddziału Caritas w naszej parafii, przed świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia organizowala paczki dla kilkudziesięciu rodzin. Do dzisiaj pozostał zwyczaj odwiedzania samotnych i chorych z życzeniami świątecznymi przez niektórych członków AK.
W ramach działalności tego stowarzyszenia, każdego roku odbywały się pielgrzymki do sanktuariów i innych miejsc w Polsce, takich jak: Częstochowa, Licheń, Skarżysko Kamienna, Święty Krzyż, Kalwaria Zebrzydowska, Ludźmierz, Kalwaria Pacławska, Strachocina, Gidle, Radecznica, Zakopane, Kraków, czy Levocza na Słowacji.
Do czasów epidemii odbywały  się majówki z ogniskiem i październikowy Różaniec przy kapliczkach na terenie parafii.
Tradycją stał się od wielu lat Marsz dla Życia i Rodziny, który odbywa się w ramach obchodów Dnia Papieskiego w październiku każdego roku.

Każdy czas niesie ze sobą inne potrzeby i inne możliwości zaangażowania ludzi świeckich w Kościele.
Członkowie Akcji Katolickiej w miarę swoich możliwości są gotowi do współpracy z duszpasterzami w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła, wszelkiego wsparcia oraz do dawania świadectwa wiary w miejscach codziennego życia.

Podczas jubileuszowego spotkania, które odbyło się na modlitwie podczas Mszy św. odprawionej przez Księdza Proboszcza Andrzeja Kedrynę i Księdza Prałata Stanisława Dziekana, dziękowaliśmy Panu Bogu za błogosławieństwo i łaski, które w ciągu tych lat na nas spłynęły oraz prosiliśmy o siły i światło Ducha św. do dalszej owocnej działalności. W modlitwach również prosiliśmy Pana Boga o szczęście wieczne dla zmarłych członków Akcji Katolickiej: Szczepana Urbana, Stefana Bugno i Heleny Pustułka.
Drugą część jubileuszu wypełniło spotkanie kolędowe przy stole, w otoczeniu bogatego księgozbioru w Domu św. Józefa, gdzie Akcja Katolicka ma swoją salę spotkań formacyjnych i organizacyjnych.
Gościem specjalnym był inspirator i pierwszy, długoletni opiekun Akcji Katolickiej Ksiądz Prałat Stanisław Dziekan. 
Wśród zaproszonych Gości była także Siostra Adela, która wraz ze św. pamięci Siostrą Wiesławą wyhaftowały w 2005 r. sztandar dla POAK Barcice, Ks. Marcin Kwiecień oraz Sistra Jordana, Przełożona naszego Domu Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus.
Zobacz zdjęcia: