Uroczystość Wszystkich Świętych
Uroczystość ta sławi Kościół triumfujący: wraz ze świętymi wyniesionymi do chwały ołtarzy wspomina się w tym dniu „wszystkich sprawiedliwych” z każdego języka, rasy i narodu, których imiona są zapisane w "Księdze Życia" - czyli wszystkich zbawionych i przebywających w Niebie.

Kościół wschodni wspominał wszystkich świętych wyznawców już w IV wieku. Na Zachodzie pierwszy raz obchodzono to święto w V wieku, ale nie było ono jeszcze przypisane do jednego dnia roku.
Dopiero w 609 roku, kiedy papież Bonifacy IV poświęcił pogańską świątynię Panteonu, nadając jej tytuł Sancta Maria ad Martyres, pierwsze wspomnienie wszystkich świętych zostało włączone do kalendarza pod datą 13 maja. Papież Grzegorz IV w 835 roku rozciągnął je następnie na cały Kościół, przenosząc na dzień 1 listopada.

Modlitwa do św. Józefa o dobrą śmierć

Święty Józefie, pociecho cierpiących i umierających, nasz dobry Ojcze! Ty otrzymałeś dar przebywania na ziemi aż do końca swoich dni w towarzystwie Pana Jezusa i Jego Matki, i zasłużyłeś na tę łaskę, że umarłeś w Ich objęciach. Prosimy Cię, wyproś mam łaskę dobrej śmierci, abyśmy – podobnie jak Ty – oddalinaszego ducha przy Panu Jezusie i Maryi.
W ciągu ziemskiego życia bądź nam wzorem i pomocą, abyśmy w godzinę śmierci, ze świadomością dobrze wypełnionego powołania, z czystym sercem i w pokoju szli na spotkanie z naszym Ojcem Niebieskim. Amen.

 Posłuchaj