Komunikat w sprawie Kart Mogilnych
W związku z faktem, iż część miejsc pochówku na cmentarzu w Barcicach pozostaje dalej bez ustalonego dysponenta - to znaczy bez formalnego prawa do dysponowania nimi przez ich użytkowników, Komitet Opieki i Rozbudowy Cmentarza Parafialnego w Barcicach prosi użytkowników miejsc pochówku na naszym cmentarzu o pobranie Karty Mogilnej, która uprawnia do dysponowania tym miejscem.
Karty mogilne w listopadzie będą wydawane raz w tygodniu, w każdy poniedziałek od 18.00 do 20.00, w Świetlicy Wiejskiej w Barcicach Dolnych, przy ul. Wiejskiej 57.

Komitet przypomina, że zgodnie z regulaminem cmentarza parafialnego w Barcicach, każde miejsce grzebalne musi posiadać dysponenta i tylko dysponent, osoba posiadająca Kartę Mogilną (figurująca w ewidencji cmentarza) może dokonywać czynności na cmentarzu parafialnym w Barcicach.
Jakiekolwiek prace remontowe i budowlane prowadzone na cmentarzu parafialnym w Barcicach podlegają zgłoszeniu do członków Komitetu i mogą być wykonywane dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszelkie informacje dot. wydawania kart mogilnych oraz cmentarza Parafialnego można uzyskać również pod nr telefonu: 665254818, 600323335, 600568698, 607999420 lub na stronie internetowej parafii: www.parafiabarcice.pl

Jednocześnie przypominamy, że groby bez ustalonego dysponenta i wypisanej Karty Mogilnej będą traktowane jako wolne miejsca grzebalne i będą podlegać ponownemu pochówkowi.

Przy odbiorze Karty Mogilnej można uiścić ofiarę porządkową za 2022 r. w wysokości 100 zł, można uregulować także inne ofiary związane z użytkowaniem miejsc pochówku.
 Wszystkie składane ofiary są przeznaczane na bieżące utrzymanie cmentarza, prace prowadzone na cmentarzu parafialnym w Barcicach oraz związane z ewentualną rozbudową cmentarza.

Więcej informacji, Regulamin i druki do wpłat są w zakładce CMENTARZ