Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Kościół obchodzi ją tradycyjnie w 1. dzień stycznia, 8. po narodzeniu Jezusa.

Pierwszy dzień Nowego Roku to ósmy dzień od Narodzenia Jezusa. Według prawa żydowskiego każdy chłopiec miał być tego dnia obrzezany. W oktawę Bożego Narodzenia, dziękując Bogu za przyjście na świat Chrystusa, Kościół obchodzi uroczystość ku czci Matki Bożej, przez którą spełniły się obietnice dane całej ludzkości, związane z tajemnicą Odkupienia. Tego dnia z wszystkich przymiotów Maryi czcimy szczególnie Jej Macierzyństwo. Dziękujemy Jej także za to, że swą macierzyńską opieką otacza cały Lud Boży.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi to najstarsze maryjne święto. Wprowadził je do liturgii Kościoła papież Pius XI-y w roku 1931 na pamiątkę 1500. rocznicy soboru w Efezie (431). Pius XI-y wyznaczył na coroczną pamiątkę tego święta dzień 11 października. Reforma liturgiczna w roku 1969 nie zniosła tego święta, ale podniosła je do rangi uroczystości nakazanych i przeniosła na 1 stycznia.

Maryja jest patronką Kościoła powszechnego, wielu diecezji, zakonów, krajów, miast oraz asysty kościelnej, lotników, matek, motocyklistów, panien, piekarzy, studentów i szkół katolickich.

źródło: https://gosc.pl/