Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
Ok. 125 tys. małych świec i 15 tys. dużych przygotowała Caritas Diecezji Tarnowskiej w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Będą one rozprowadzone przez Parafialne Zespoły Caritas.

Zebrane w ten sposób ofiary zostaną przeznaczone na pomoc dla potrzebujących dzieci – mówi dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej ks. Zbigniew Pietruszka.
Dzieci bardzo często chorują. Są to także dzieci niepełnosprawne, które wymagają leczenia i rehabilitacji. Dzięki zebranym funduszom podczas Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom możemy pomagać najmłodszym. Natomiast zdrowym dzieciom chcemy zaproponować udział w różnego rodzaju formach wypoczynku i korzystanie ze świetlic – podkreśla dyrektor Caritas.
– Poprzednia akcja była skromniejsza w związku z pandemią, ale udało nam wesprzeć akcję wakacyjną. Na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich i wielodzietnych przeznaczyliśmy ponad 140 tys. zł. Wspieraliśmy leczenie dzieci m.in. kosztowne operacje, przeznaczając na ten cel ponad 80 tys. zł. Ponadto na dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach wydaliśmy 30 tys. zł – dodaje ks. Zbigniew Pietruszka.

 Świece są rozprowadzane również w naszej parafii. Przedstawiciele naszego parafialnego Caritas, w każdą niedzielę po Mszach św. rozprowadzają świece wigilijne przed kościłem. Świece można również nabyć w zakrysti po każdej Mszy św. Zachęcamy do włączenia się w to szlachetne dzieło.