Patronalne Święto Akcji Katolickiej, KSM i LSO
W ostatnią niedzielę Roku Liturgicznego obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to patronalne święto trzech stowarzyszeń katolickiech: Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Liturgicznej Służby Ołtarza. 
Z tej okazji członkowie naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, wraz z Ks. Proboszczem, uczestniczyli w uroczystościach, które odbyły się w tarnowskiej katedrze pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza Andrzeja Jeża.

Przed główną częścią uroczystości, którą była Eucharystia, w auli Jana Pawła II przy Katedrze odbyła się sesja poświęcona Księdzu Biskupowi Karolowi Pekali. 
Ks. Bp Karol Pękala był w latach 1946 - 1968 biskupem pomocniczym diecezji tarnowskiej, szeroko znanym i cenionym oraz niezwykle zasłużonym dla rozwoju działalności charytatywnej Kościoła w Polsce. W latach 1952-59 bp Karol Pękala praktycznie zarządzał diecezją, ze względu na chorobę ordynariusza biskupa Jana Stepy, jak również przez 3 lata po jego śmierci, jako wikariusz kapitulny.
Urodził się 26 października 1902 roku w Siołkowej koło Grybowa w rodzinie chłopskiej. Miał sześciu braci i siostrę. Od dzieciństwa wychowywał się w wielkiej biedzie, pracując ciężko w małym, chłopskim gospodarstwie i ucząc się jednocześnie w szkole powszechnej w Grybowie. Po czteroletniej nauce w gimnazjum im. Jana Długosza w Nowym Sączu przeniósł się do Tarnowa i kontynuował naukę w Małym Seminarium, a następnie Tarnowskim Seminarium Duchownym. Po wyświęceniach kapłańskich został wikariuszem w parafii Nowy Wiśnicz, a następnie, zapewne z uwagi na znajomość języka, skierowano przyszłego biskupa do Francji, gdzie był kapłanem polskich emigrantów. Po zakończeniu posługi powrócił do Tarnowa i został sekretarzem Związku Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej i dyrektorem instytutu tarnowskiej Akcji Katolickiej, oraz diecezjalnego Caritasu. „Chyba pierwszy w dziejach stał się założycielem tak szerokiej, zorganizowanej i planowanej akcji charytatywnej najpierw w diecezji, a później w całym kraju.

Podczas sesji członkowie Akcji Katolickiej i zaproszeni goście wysłuchali dwóch wykładów na temat życia i działalności Ks. Bpa Karola Pękali.
Pierwszy wykład przedstawił Ks. profesor Ryszard Banach, historyk Kościoła, archiwista i  przewodniczący Diecezjalnej Komisji Historycznej. Drugi wykład miała pani profesor Józefa Węsierska-Gądek z Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu, członek PAN.
Wykład Ks. Prof. Ryszarda Banacha:


Wykład Pani Prof. Józefy Węsierskiej-Gądek


Sesja odbyła się z okazji pośmiertnego odznaczenia Ks. Biskupa Karola Pekali Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę, za wybitne zasługi w obronie godności, człowieczeństwa i praw ludzkich. 

Podczas tego spotkania Biskup Andrzej Jeż wręczył Robertowi Rybakowi nominację na funkcję prezesa Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Jest to druga kadencja na stanowisku prezesa. 

W czasie Mszy św. w Katedrze Tarnowskiej, Ks. Bp Andrzej Jeż wzywał do  mobilizacji i niesienia wzajemnej pomocy, a zwłaszcza do wzmożonej modlitwy indywidualnej i wspólnotowej w obliczu doniesień ze świata o konfliktach zbrojnych, rebeliach czy wojnach, zwłaszcza zaś  w obliczu ostatnich wydarzeń na wschodniej granicy Polski. Biskup podkreślał, że konieczna jest modlitwa w intencji pokoju, ładu społecznego w naszej Ojczyźnie oraz w intencji zaradzenia powstałemu kryzysowi. „Żaden naród i żadna grupa społeczna nie jest w stanie jedynie o własnych siłach osiągnąć pokoju, wspólnego dobra i bezpieczeństwa” – mówił.

W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata rozpoczyna się z inicjatywy Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej akcja modlitewna pod hasłem „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja!”.
Jest to sztafeta modlitewna w intencji naszej Ojczyzny, pokojowego rozwiązania zaistniałego kryzysu, a także w intencji ładu społecznego i ustania pandemii. „Sztafeta modlitwy obejmie 200 parafii, w których działają Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej, ale do włączenia się w tę modlitwę zapraszam wszystkich diecezjan i wszystkie wspólnoty parafialne”
– powiedział Ks. Biskup.
Kazanie Ks. Bpa Andrzeja Jeża

Tradycyjnie podczas Mszy św. przyrzeczenia złożyło 41 nowych członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Po Mszy św. Ks. Biskup wręczył 34 osobom świeckim, zaangażowanym w życie Kościoła tarnowskiego, medale Dei Regno Servire.

Również po Mszy św., z rąk wicewojewody małopolskiego Ryszarda Pagacza, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski przyznany pośmiernie Ks. Biskupowi Karolowi Pękale przez prezydenta Andrzeja Dudę odebrała przedstawicielka rodziny, Pani Anna Pękala - Capik.

źródło: www.rdn.pl  oraz   www.diecezja.tarnow.pl

Zobacz zdjęcia: