Odkrywanie bogactwa kościoła przez Ks. Prałata
21 października, w czwartkowy wieczór, mieliśmy okazję wysłuchać interesującego wykładu Księdza Prałata Stanisława Dziekana na temat naszej świątyni parafialnej.
Prelekcja wpisała się w jubileusz 120-lecia konsekracji naszego kościoła parafialnego, która odbyła się 13 października 1901 r.
W bardzo żywych i barwnych słowach Ksiądz Stanisław opowiadał o historycznych początkach naszej parafii oraz o dziełach sztuki malarskiej i rzeźbiarskiej, które znajdują się w kościele.
Ksiądz Stanisław podzielił się ze słuchaczami swoimi ciekawymi interprecjami obrazów i figur. Na przykład złożone ręce Matki Bożej w ołtarzu głównym odczytywał, jako błogosławieństwo i opiekę nad każdym, kto się do Niej ucieka w swoich modlitwach. Dodatkowo to spostrzeżenie zostało zobrazowane złożeniem rąk nad głową zasłuchanego chłopaka.
Przywołując ciekawe wydarzenia z okresu proboszczowania w naszej parafii, odkrywał znaczenie świętych postaci przedstawionych przez rzeźbiarzy i malarzy.
Z gromadą dzieciaków wędrował po nawach kościoła, wskazywał na detale poszczególnych elementów i wystrojów wszystkich bocznych ołtarzy znajdujących się w naszej świątyni.
Nie chcąc przedłużać wykładu, Ksiądz Prałat wspomniał na koniec o wspaniałej ornamentyce znajdującej się na ławach i obiecał, że chętnie przygotuje zdjęcia, aby kiedyś pokazać na ekranach i opowiedzieć o nich kilka ciekawostek.
Mamy nadzieję, że nie będziemy musieli długo czekać na kolejne chwile zachwytu nad bogactwem znajdujacym się w naszym kościele, którego sami na codzień nie potrafimy odkryć.

Gościem spotkania był Redaktor Tarnowskiego Gościa Niedzielnego ks. Zbigiew Wielgosz, który zamieścił obszerną relację i piękne zdjęcia  w wydaniu internetowym: WARTO ZOBACZYĆ


Zobacz zdjęcia: