Kancelaria Parafialna

 • kancelaria parafialna jest czynna w dni powszednie po porannej i wieczornej Mszy św.
 • narzeczeni, ze względu na okoliczności życiowe są przyjmowani w różnych terminach, po wcześniejszym umówieniu spotkania
 • Sakramentu Chrztu św. udzielamy w ostatnią niedziele miesiąca

Dokumenty, które należy przynieść do kancelarii aby załatwić:

SAKRAMENT CHRZTU

 • akt urodzenia dziecka
 • dokument potwierdzający zawarcie sakramentalnego związku małżeńskiego
 • imiona, nazwiska i adresy rodziców chrzestnych (jeśli mieszkają poza naszą parafią, muszą przed chrztem dostarczyć zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą być rodzicami chrzestnymi)
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego lub odpis aktu o zawarciu małżeństwa cywilnego
 • dowód osobisty
 • świadectwo chrztu do ślubu kościelnego
 • indeks katechizacji szkół ponadpodstawowych (lub świadectwa z nauki religii oraz zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania)
SAKRAMENT BIERZMOWANIA

 • świadectwo chrztu jeśli chrzest był poza parafią

 • I-SZA KOMUNIA ŚWIĘTA

 • świadectwo chrztu jeśli chrzest był poza parafią
 • -