Biblia to list Pana Boga do ludzi

18/04/2021

3. Niedziela Wielkanocna jest obchodzona w Kościele polskim, jako tzw. Niedziela Biblijna i rozpoczyna XIII Tydzień Biblijny.

Motywem przewodnim tego tygodnia są słowa:
Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie (J 6,35).
Ten cytat z Ewangelii św. Jana jest nawiązaniem do tematu całego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, w którym rozważa się tajemnicę Eucharystii jako Wieczerzy Pańskiej.

Ks. Marcin w homilii wygłoszonej w dzisiejszą Niedzielę Biblijną mówił, że  Pismo Święte, to jest list Pana Boga do ludzi.

Ks. Marcin powiedział między innymi:

Pismo Święte czytamy po to, aby ono nas przenikało, umacniało,  abyśmy prawdziwie czuli obecność Pana Boga w naszym codziennym – czasem smutnym, czasem radosnym  życiu.
Pismo Święte czytamy po to, abyśmy potrafili tym Bożym Słowem oddychać.
Żeby kogoś naprawdę pokochać, trzeba tę osobę najpierw poznać. Bez poznania przecież nie ma pokochania.
Tak samo jest z Panem Bogiem.  Jeżeli chcemy Go naprawdę poznać, jeżeli chcemy Go naprawdę pokochać, to powinniśmy Go słuchać w Jego Słowie, przyjmować w  sakramentach świętych, troszczyć się o dzieła codziennego miłosierdzia.

W dzisiejszą trzecią niedzielę wielkanocną zwaną Niedzielą Biblijną, Pan Jezus przychodzi do nas ze swoimi słowami i mówi, jak niegdyś do Apostołów: POKÓJ WAM.

Kazanie Ks. Marcina w Niedzielę Biblijną:

<-- Powrót na stronę główną