Zaproszenie na studia teologiczne w Tarnowie

19/04/2021

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zaprasza na studia magisterskie z teologii.
Studia są przeznaczone  dla osób świeckich i zakonnych, służą nie tylko pogłębieniu wiary i chrześcijańskiej formacji, lecz także przygotowują do nauczania religii w szkole podstawowej i średniej.

Od 1 października 2021 r. rozpoczną się także studia podyplomowe: „Katecheza przedszkolna”, które są przeznaczone dla absolwentów studiów wyższych posiadających uprawnienia pedagogiczne. Podyplomowe studia „Katecheza przedszkolna” pozwalają na uzyskanie kwalifikacji do nauczania religii w przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych.

Zachęcamy do podjęcia studiów na tarnowskim Wydziale.

Szczegółowe informacje: Kliknij tutaj

Sekretariat WTST, ul. Piłsudskiego 6, 33-100  Tarnów,
tel. 146223331, 
email: wteol@diecezja.tarnow.pl

Z wyrazami szacunku
Ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII
dziekan WTST

<-- Powrót na stronę główną