Ministrancka służba - to czyn miłosierdzia

11/04/2021

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego.
Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła.
 

Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: 
Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

W tym dniu podczas Liturgii o godz. 10:30 nasza wspólnota parafialna wzbogaciła się o nowych ministrantów. Ośmiu chłopców złożyło ślubowanie i zostało włączonych do grona ministrantów przez Ks. Proboszcza, który podczas homilii powiedział:

Wsród wielu dzieł miłosierdzia, które możemy czynić jest również ministrancka służba przy ołtarzu. To jest bardzo piękny czyn miłosierdzia i bardzo się z tego cieszymy, że tych ośmiu chłopców podjęło to wezwanie i zdecydowało się na wstąpienie do grona ministrantów naszej parafii. 

Nowi ministranci w swoim ślubowaniu dziękowali Panu Bogu za powołanie i przyrzekali gorliwą służbę w słowach:

Dziękując Bogu za łaskę powołania ministranckiego, przyrzekamy święte czynności ministranta wypełniać chętnie, pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra całej wspólnoty parafialnej. Tak nam dopomóż Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. 
Święty Dominiku Savio - módl się za nami.
Święty Józefie - módl się za nami.
Maryjo, Barcicka Pani - módl się za nami.

Nowi ministranci to:
Filip Kołacz, Tymoteusz Skoczeń, Wojciech Wojtaszek, Wojciech Gabryś, Krzysztof Komenda, Hubert Janczak, Dominik Tokarczyk, Marcin Hebda.

 

Zobacz zdjęcia:

<-- Powrót na stronę główną