Misterium Męki Pańskiej i Droga Krzyżowa

01/04/2021

W tych dniach przeżywamy najważniejsze wydarzenia roku liturgicznego w Kościele, w których nasz Pan Jezus Chrystus  ustanawia  Sakrament Eucharystii i Sakrament  Kapłaństwa, przyjmuje Mękę i umiera na Krzyżu, zwycięża Śmierć i Zmartwychwstaje.

Jest wiele dzieł opisujących i obrazujących te wydarzenia zbawcze. Wszystkie mają na celu ukazanie niewyobrażalnego cierpienia i wielką ofiarę, którą poniósł  Pan Jezus dla naszego Zbawienia.

Od kilku lat przedstawialiśmy w plenerze sceny, które miały miejsce w Jerozolimie poczynając od Ostatniej Wieczerzy, aż do Ukrzyżowania i spotkania Zmartwychwstałego Pana ze swoimi uczniami.

W ubiegłym roku, z wiadomych powodów, mimo rozpoczętych prób, nie udało nam się przedstawić tych wydarzeń na żywo.
Ponieważ w tym roku sytuacja epidemiczna nie zmieniła się, dlatego postanowiliśmy nagrać poszczególne sceny i zaprezentować je w dwóch częściach. Pierwsza  -  Misterium Męki Pańskiej i druga  -  Droga Krzyżowa Pana Jezusa.
Oczywiście, jest to w pełni amatorskie dzieło i nie można tego oceniać w kategoriach sztuki filmowej czy teatralnej.
Jednak ogrom pracy i zaangażowanie reżyserów, wykonawców, operatorów, inscenizatorów i wielu ludzi wspierających to dzieło jest najważniejszym kryterium oceny i gwarancją głębokiego przeżycia wydarzeń, którymi żyjemy w tych dniach, zwanych Triduum Paschalnym.

Zapraszamy do obejrzenia Misterium oraz Drogi Krzyżowej i życzymy głębokich przeżyć duchowych:

Misterium:Droga Krzyżowa:

<-- Powrót na stronę główną