TRIDUUM PASCHALNE - plan nabożeństw

02/04/2021

"Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. Triduum Paschalne rozpoczyna się Mszą św. Wieczerzy Pańskiej, osiąga swój szczyt w Wigilii Paschalnej i kończy się nieszporami Zmartwychwstania Pańskiego" - czytamy w kalendarzu liturgicznym.
Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota stanowią trzy etapy jednego wydarzenia zbawczego, którym jest Pascha, czyli przejście Jezusa Chrystusa przez mękę i śmierć do nowego życia w zmartwychwstaniu. Misterium Paschalne Chrystusa jest źródłem życia nadprzyrodzonego dla tych, którzy przez wiarę i chrzest zostali w Nim zanurzeni.

1. Wielki Czwartek - Msza św. Wieczerzy Pańskiej

W wieczornej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej podczas śpiewu hymnu Chwała na wysokości Bogu grają organy i dzwonią wszystkie dzwony. Potem milkną aż do śpiewu tego hymnu w czasie Mszy św. Wigilii Paschalnej (używa się kołatek). Teksty biblijne uwydatniają fakt Paschy w znaku uczty jako drogi miłości "aż do końca". Z liturgią Wieczerzy Pańskiej łączy się wzruszający i wymowny obrzęd umycia nóg dwunastu mężczyznom. Obrzęd ten jest przypomnieniem umycia nóg Apostołom przez Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy. Po modlitwie po Komunii św. kapłan przenosi Najświętszy Sakrament do tabernakulum w odpowiednio przygotowanej kaplicy, zwanej "ciemnicą". Jest to zwyczaj sięgający czasów, kiedy nie było jeszcze w kościołach tabernakulów i Najświętszy Sakrament przechowywano w zakrystii lub w innym godnym miejscu. Kościół zaleca, by tu wierni adorowali Chrystusa Eucharystycznego do północy. Adoracja ma być wyrazem wdzięczności za niewypowiedziany dar miłości Chrystusa do człowieka.

Godz. 18.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej, w czasie której dziękujemy za dar Eucharystii.
W czasie hymnu „Chwała na wysokości Bogu” zabrzmią wszystkie dzwony, aby zamilknąć aż do Mszy św. Wigilii Zmartwychwstania.
Po Komunii św. przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy i prywatna Adoracja, przez całą noc. Cicha Adoracja Młodzieży o godz. 21.00. Możliwość spowiedzi od około godz. 20.30.

2. Wielki Piątek — adoracja Pana Jezusa w ciemnicy:

Wielki Piątek jest dniem męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku, w którym nie ma Mszy św. Jest tylko Komunia św. z Hostii konsekrowanych poprzedniego dnia. W Wielki Piątek (jedyny raz w roku) klęka się przed Krzyżem jak przed Najświętszym Sakramentem. Ołtarze w tym dniu są obnażone, puste tabernakulum jest otwarte. Nabożeństwo wielkopiątkowe rozpoczyna się liturgią słowa, w której naczelne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej wg św. Jana. Po homilii następuje uroczysta modlitwa powszechna. W niej wspomina się w dwunastu różnych intencjach wszystkich, których obmyła zbawcza Krew Chrystusa, przelana na Krzyżu. Punktem szczytowym liturgii w tym dniu jest adoracja Krzyża. Pieśni towarzyszące adoracji Krzyża w przepiękny sposób sławią jego tajemnicę. Po zakończeniu liturgii wielkopiątkowej w procesji zanosi się eucharystyczne Ciało Chrystusa w monstrancji przykrytej białym przezroczystym welonem do Grobu. Wierni licznie gromadzą się w swoich kościołach przy Bożym Grobie - tu rozmyślają o Męce Pańskiej, śpiewają pieśni pasyjne. W ten sposób adorują eucharystyczne Ciało Zbawiciela. Adorację kończy uroczysta procesja rezurekcyjna.

- godz. 07.00 – Modlitwa brewiarzowa i prywatna adoracja

- godz. 08.00 – Adoracja  Róży Bł. Jerzego Popiełuszki

- godz. 09.00 - Adoracja  Róży Matki Bożej Wniebowziętej – Anna Kożuch

- godz. 10.00 - Adoracja  mieszkańców Woli Kroguleckiej

- godz. 11.00 - Adoracja  mieszkańców Barcic Dolnych

- godz. 12.00 - Adoracja  mieszkańców Barcic Górnych

- godz. 13.00 - Adoracja  Róży Św. Faustyny – Marta Obrzud

- godz. 14.00 – Adoracja  Róży Św. Teresy od Dzieciątka Jezus - Janina Pierzga

- godz. 15.00 -  Drogę Krzyżową  i początek  Nowenny do  Miłosierdzia Bożego

- godz. 16.00 – Adoracja  Róży Św. Jadwigi – Janina Gawlak

- godz. 17.00 - Adoracja  Róży Św. Kingi – Barbara Korwin, Bł. Chiary – Kingi  Gumulak i Św. Rafała Kalinowskigo –  Aleksander Golba

- godz. 18.00 - Nabożeństwo Wielkopiątkowe

- Liturgia Słowa - Adoracja Krzyża - Komunia święta - Przeniesienie Pana Jezusa do Grobu

- Śpiew Trzech Części Gorzkich Żali

- prywatna Adoracja  do godz. 24.00., w tym o godz. 22.00., Cicha Adoracja  Akcji Katolickiej.                                

  Możliwość spowiedzi od około godz. 20.00.

3. Wielka Sobota — to dzień modlitewnego oczekiwania na cud Zmartwychwstania:

Wielka Sobota aż do Wigilii Paschalnej jest w dalszym ciągu dniem smutku po złożeniu Chrystusa w grobie. Jest też dniem nawiedzania Grobów Pańskich i adoracji Najświętszego Sakramentu. Przed południem tego dnia błogosławi się pokarmy na wielkanocny stół. Cała dynamika nocy paschalnej koncentruje się wokół nowego życia, przyniesionego przez Chrystusa. Dlatego liturgia Wigilii Paschalnej pełna jest wymownych symboli, którymi są: światło, słowo, woda i uczta. Przed bramą świątyni kapłan poświęca ogień - symbol światłości wiekuistej. Potem od tego ognia zapala Paschał - symbol Chrystusa zmartwychwstałego, mówiąc: "Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy ciemności naszych serc i umysłów". Następnie w procesji wnosi paschał do pogrążonej w ciemnościach świątyni. W czasie procesji trzykrotnie śpiewa: "Światło Chrystusa", na co wierni odpowiadają: "Bogu niech będą dzięki" i stopniowo zapalają od Paschału swoje świece. Tak powoli rozchodzi się wśród obecnych "Światło Chrystusa", napełniając świątynię blaskiem. Śpiewany potem najpiękniejszy hymn Exultet wzywa do radości niebo i ziemię, bo Chrystus zmartwychwstał, "krwią serdeczną zmazał dłużny zapis starodawnej winy", wyprowadził nas z niewoli grzechu i prowadzi do krainy życia w zmartwychwstaniu. Po uroczystym rozpoczęciu czuwania na cześć Pana, wierni słuchają słowa Bożego. Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu zapala się świece ołtarzowe i przy dźwiękach organów oraz biciu w dzwony śpiewa się hymn Chwała na wysokości Bogu. Następuje odczytanie epistoły - Rz 6, 3-11 - na temat nowego życia, a po uroczystym Alleluja Ewangelii o zmartwychwstaniu Pańskim. Następnie kapłan poświęca wodę. Woda podtrzymuje życie, jest symbolem życia nadprzyrodzonego. 
Procesja rezurekcyjna jest kroczeniem za Chrystusem Zmartwychwstałym jako wyznanie wiary w Jego zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. Jest również dziękczynieniem za otwarcie wierzącym bramy do Królestwa Bożego. 

- godz. 07.00 –  Modlitwa brewiarzowa i prywatna adoracja

- godz. 08.00. - Adoracja  Róży Matki Bożej z Lourdes – Teresa Łabuda

- godz. 09.00. - 12.00. – Poświęcenie pokarmów o godz. 09.00.,10.00., 11.00. i 12.00.

- godz. 13.00. – Adoracja  Róży Chrystusa Króla – Janina Kowalczyk

- godz. 14.00 – Adoracja Róży Św. Rity – Zofia Gorczowska

- godz. 15.00 -   Nabożeństwo I Soboty i Nowenna do  Miłosierdzia Bożego

- godz. 16.00 -  Adoracja  Róży Matki Bożej Barcickiej – Maria Gizicka 

- godz. 17.00 -  Adoracja dla Róży Matki Bożej Fatimskiej – Agnieszka Pierzga oraz Bł. Chiary- Kinga Gumulak oraz Róża Dziecięca

- godz. 18.00 – Adoracja  Róży Św. Józefa – Jan Jakubowski, Św. Szymona z Lipnicy – Krzysztof Sadowski,  Św. Jana Pawła II – Rafał  Rams i Św. Jana Chrzciciela  – Jan Olszewski,  Matki Bożej Niepokalanej – Zofia Wilczyńska Oraz pozostałe Róże

- godz. 20.00. - rozpoczęcie Liturgii Wielkiej Soboty, na którą składa się:

- Poświęcenie ognia i paschału - Śpiew Orędzia Paschalnego - Liturgia słowa i poświęcenie wody Chrzcielnej  - Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych - Msza św. i Procesja Rezurekcyjna

4. WIELKANOC - Msze święte o godz. 07.00., 09.00., 10.30., 12.00. i 16.00.

5. W  PONIEDZIAŁEK  WIELKANOCNY  NIE  BĘDZIE  MSZY  ŚW. O GODZ. 16.00.!

<-- Powrót na stronę główną