W październiku odmawiamy Różaniec

03/10/2020

Serdecznie zapraszamy do licznego uczestnictwa w październikowych nabożeństwach różańcowych w naszej parafii codziennie o godz. 17:00., a wniedzielę o 15:30.

Matka Boża podczas objawienia 13 października 1917 r. powiedziała do dzieci:
"Jestem Królową Różańca świętego. Przychodzę zachęcić wiernych do zmiany życia, aby nie zasmucali grzechami swymi Zbawiciela, który jest tak obrażany, aby odmawiali różaniec, aby się poprawili i czynili pokutę za grzechy. Chcę, aby zbudowano tu kaplicę ku mej czci."

Różaniec – z pozoru to zwykła modlitwa. Modlitwa długa i nużąca. Tak jednak nie jest! Różaniec to nie jest zwykła modlitwa – to sposób na życie!
Odmawiając różaniec oddajemy wszystkie nasze radości i smutki – całe nasze – życie Maryi. Gdy zwracamy się do Niej z ufnością, możemy być pewni, że Ona wstawia się za nami u Swego Syna – Jezusa.

Różaniec jest zatem modlitwą zawierzenia, która kieruje nas przez Maryję do Jezusa. Odmówienie całej części różańca trwa 25 minut… To jedyne 25 minut z 1440 – które otrzymujemy od Boga każdego dnia!

„Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi…” ( bł. Jan Paweł II)

„Różaniec – droga do Boga, do prawdy. Miłość to jedyna prawda na tej ziemi, ona nie zginie, lecz będzie trwać wiecznie. Więc i Bóg Ojciec nieskończony w swej dobroci, miłosierdziu i· miłości”.(St. Kard. Wyszyński)
 

<-- Powrót na stronę główną