Bardzo ważne informacje

20/03/2020

Niektóre wytyczne Kurii Diecezjalnej w Tarnowie:

W obecnej sytuacji przypominamy, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach. W związku z tym stwarzajmy wszystkim wiernym możliwość, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą (por. Zarządzenie nr 1/2020 Rady Stałej KEP, 12.03.2020).

W imieniu Biskupa Tarnowskiego zwracam się z prośbą o respektowanie dekretu Biskupa Tarnowskiego z 14 marca br.  

Mamy informacje o wszczęciu dochodzeń policyjnych w związku  z nierespektowaniem liczby obecnych (maksymalnie 50 osób) podczas Mszy św.

Przypominam również, że - zgodnie z dekretem biskupa - zawieszone zostało wspólne celebrowanie nabożeństw: Gorzkie Żale, Droga Krzyżowa, Godzinki, Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i inne. Biskup Tarnowski, uwzględniając ich bogactwo duchowe, zachęca do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie - ks. dr Michał Dąbrówka – przypomina:

Aby uniknąć sytuacji, w których na Mszy św. gromadzi się zbyt duża liczba osób, bardzo proszę, aby w każdej parafii przypominać o ograniczeniu liczby uczestników Mszy św. do osób zamawiających intencję.


ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W DNI POWSZEDNIE POŁĄCZONA ZE SPOWIEDZIĄ ŚWIĘTĄ

We wszystkich parafiach naszej diecezji należy zatroszczyć się o możliwie jak najdłuższe dodatkowe okazje do adoracji Najświętszego Sakramentu połączone z dyżurem kapłana w konfesjonale, aby w kościele przebywała jak najmniejsza liczba osób jednocześnie. Godziny tego czuwania winny być podane na stronie internetowej parafii, w gablocie lub na drzwiach kościoła.

Ponieważ jest duże prawdopodobieństwo, że nie będzie możliwości zorganizowania tzw. spowiedzi przedświątecznych, zachęcajmy wiernych do skorzystania z niej już teraz.

Z tej racji, w naszym kościele, od poniedziałku, 23 marca, o godz. 16.00. będzie wystawiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie. Kto zechce będzie mógł wtedy skorzystać z Sakramentu Pokuty. Zachęcamy, aby nie odkładać Spowiedzi, na czas późniejszy.

POSŁUGA OSOBOM CHORYM I W PODESZŁYM WIEKU W ICH DOMACH

Przed udaniem się do domu osoby proszącej o posługę w domu należy dokładnie upewnić się, czy nie podlega kwarantannie. Jeśli tak, nie powinniśmy jej odwiedzać, gdyż jakikolwiek kontakt z osobą przechodzącą kwarantannę skutkuje bezwzględną koniecznością podjęcia kwarantanny samemu, a co za tym idzie wyłączenia z posługi duszpasterskiej pozostałym osobom. Jest to wymóg prawa państwowego (podstawa prawna – Dz.U. 2019 poz. 1239).

W tym kontekście trzeba pamiętać, że osoby przechodzące kwarantannę nie są w bezpośrednim zagrożeniu życia, więc nasza posługa nie jest konieczna, choć duszpasterska gorliwość wzywa nas do służenia im. Jeśli ich stan się pogorszy, zostaną przewiezione do szpitala, gdzie posługę wobec nich podejmie jego kapelan.

Osobom nie przechodzącym kwarantanny, lecz pozostającym pod nadzorem epidemiologicznym możemy posługiwać zachowując normalne środki ostrożności.

<-- Powrót na stronę główną