Modlimy się o ustanie pandemii

16/03/2020

Każdego dnia kapłani i osoby życia konsekrowanego o godz. 20.30 odmawiają Różaniec w kościołach naszej diecezji. Modlą się o ustanie epidemii, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.

Zachęcamy wszystkich do przyłączenia się do tej modlitwy w swoich domach, w łączności z naszymi pasterzami.

Niech z każdego domu naszej parafii popłynie gorąca modlitwa przez wstawiennictwo naszej Patronki - Matki Bożej Wniebowziętej. Stwórzmy w ten sposób wspólnotę, która gromadzi się w imię Pana Naszego Jezusa Chrystusa, aby Mu powierzyć swoje troski i kłopoty, i aby w tym trudnym dla nas czasie wyznać za psalmistą: Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co mnie pociesza.

 

<-- Powrót na stronę główną