Akcja Katolicka była na rekolekcjach

03/03/2020

Wielka Tajemnica Wiary - to temat rekolekcji wielkopostnych dla członków Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, które odbywały się od 28 lutego do 1  marca b.r. w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach.  Rozważań rekolekcyjnych ks. dr hab. Jana Bartoszka słuchało ponad 120 członków stowarzyszenia z kilkudziesięciu oddziałów parafialnych.  

 Dni rekolekcji każdy z nas przeżywał na swój sposób, ale dla każdego był to czas szczególnego zamyślenia, czas zatrzymania się, odłożenia w kąt niezałatwionych spraw. To święty czas zasłuchania się, by w natłoku codziennych zajęć na nowo odnaleźć siebie, drugiego człowieka i Pana Boga. Dziękujemy Panu Bogu za ten wyjątkowy czas, a  naszemu przewodnikowi duchowemu za uświadomienie nam, że Eucharystia daje życie - powiedziała Anna Jakubowska uczestniczka rekolekcji i prezes POAK w Barcicach.

"Kto karmi się Chlebem Eucharystycznym powinien stać się chlebem dla bliźnich.  Eucharystia uczy nas miłości bezwarunkowej, wzywa nas do przebaczania i uczy nas wzajemnego przebaczenia. Eucharystia uczy, że miłość to gotowość do dawania swojego życia.  W Eucharystii Bóg pomaga człowiekowi pojednać się ze sobą . Najdoskonalszą szkołą modlitwy jest Eucharystia. To ona powinna zaczynać wszystkie nasze sprawy. Jezus żywy w Tabernakulum modli się za nas w dzień i w nocy.  Jakiej trzeba miłości by pozostać w więzieniu? By pozostać w Tabernakulum? Jakiej trzeba pokory by ukryć Bóstwo?” - cytuje słowa rekolekcjonisty Anna Jakubowska, sekretarz DIAK, na stronie internetowej AK Diecezji Tarnowskiej.

Zobacz zdjęcia:

<-- Powrót na stronę główną