Opłatek Akcji Katolickiej

10/01/2016

10 stycznia, w Niedzielę Chrztu Pańskiego odbyło się spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej z dekanatu starosądeckiego. Na rozpoczęcie spotkanie Mszę św. koncelebrowaną wraz z Ks. Proboszczem Andrzejem Kędryną i Ks. Prałatem Stanisławem Dziekanem i homilię okolicznościową wygłosił ks. dr. Jan Bartoszek  - Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Ksiądz Asystent w homilii zadawał bardzo ważne i zawsze aktualne pytania wypływające z faktu przyjęcia przez nas Chrztu Świętego: Czy tak naprawdę żyjemy na co dzień łaską Chrztu św.? Czy uświadamiamy sobie jak wielki otrzymaliśmy dar?  Nawiązując do jubileuszu 1050 - lecia Chrztu Polski  kaznodzieja powiedział, że  od naszego osobistego zaangażowania w duchowe odnowienie naszego narodu bardzo wiele zależy, bo naród to są konkretni ludzie. Każdy z nas należy do tej wspólnoty. Chrzest, to coś innego niż zapisanie się do pobożnego stowarzyszenia - nawet jeżeli by to była Akcja Katolicka. To coś więcej niż zwykłe obmycie, oczyszczenie i przyozdobienie duszy.  Chrzest jest śmiercią i zmartwychwstaniem. Przemianą starego życia w nowe. Św. Paweł odwołując się do własnego życia najprościej wyjaśnia na czym polega chrzest, mówiąc: Teraz zaś  już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Po Chrzcie moja tożsamość zmienia się poprzez włączenie w Chrystusa. Mogą nas dzielić kontynenty, epoki, kultury, różne struktury społeczne, jednak kiedy się spotykamy, mamy tego samego Pana, tę samą wiarę nadzieję i miłość, które nas kształtują. Dlatego  warto w tym jubileuszowym roku przypominać sobie te chrzcielne znaki wiary, które pomogą nam odkryć głębokie znaczenie Chrztu św. i nieustannie odnawiać w sobie tę łaskę, która z niego wypływa - powiedział kaznodzieja. Ksiądz Asystent przywiózł ze sobą relikwie Św. Wojciecha, które były obecne na ołtarzu podczas Mszy Świętej o godz. 12:00 rozpoczynającej spotkanie opłatkowe. Po Mszy św. bardzo wielu uczestników liturgii oddało cześć Św. Wojciechowi poprzez ucałowanie jego relikwii. Po zakończeniu Eucharystii wszyscy uczestnicy spotkania udali się do Stodoły w Odnozynie na poczęstunek i wspólne kolędowanie z barcicką grupą kolędniczą, która przedstawiła scenkę pokłonu pasterzy i poprowadziła śpiew kolęd. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Akcji Katolickiej z Barcic, Starego Sącza, Gołkowic i Podegrodzia wraz ze swoimi prezesami oraz Jacek Lelek - Burmistrz Starego Sącza, Ks. Józef Wałaszek - dziekan dekanatu starosądeckiego, Ks. Prałat Stanisław Dziekan - Asystent Dekanalny Akcji Katolickiej, Ksiądz Proboszcz Andrzej Kędryna, Ks. Jerzy Szkarłat, Ks. Henryk Franczyk,  Bożena Kwitowska - Prezes Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej wraz z małżonkiem oraz Wacław Prażuch - Vice Prezes tegoż Instytutu wraz z małżonką.                                                                                                                                                                   zobacz zdjęcia

<-- Powrót na stronę główną